Countdown to Christmas 2023

AMARILLO, Texas (KFDA) -