Countdown to Christmas 2022

AMARILLO, Texas (KFDA) -